Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Υλικό για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Εύχρηστο υλικό, σχεδιασμένο για να παροτρύνει και να ενημερώνει το κοινό στο οποίο απευθύνεστε αναπαράγοντας τα μηνύματα της εκστρατείας σας καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εργαλειοθήκη είναι συνήθως μια διαδικτυακή συλλογή έτοιμων αναρτήσεων, οπτικού υλικού, βίντεο και άλλων μορφών περιεχομένου που μπορούν να μεταφορτωθούν και να προσαρμοστούν για χρήση σε διάφορες πλατφόρμες μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η εργαλειοθήκη θα πρέπει να επικαιροποιείται συνεχώς με νέα στοιχεία και να παρέχει στους οργανισμούς περιεχόμενο που κινεί το ενδιαφέρον και αναπαράγεται εύκολα, που μπορεί να προσελκύσει ευρύτερο κοινό, να διαδώσει βασικά μηνύματα και να αυξήσει την απήχησή τους.

Οφέλη

  • Δημιουργώντας μια εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ενσωματώνοντάς τη στον ιστότοπό σας, παρέχετε στο κοινό σας μια γρήγορη και εύκολη λύση για να διαδώσει την εκστρατεία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τη δική του φωνή.

Γιατί να τη χρησιμοποιήσετε;

• Για να ευαισθητοποιήσετε το κοινό σχετικά με την εκστρατεία σας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συγκαταλέγονται μεταξύ των ισχυρότερων εργαλείων επικοινωνίας. • Για να ενισχύσετε την παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και την αλληλεπίδραση με το περιεχόμενό σας. • Για να αυξήσετε την προβολή των βασικών μηνυμάτων και δραστηριοτήτων. • Για να εξασφαλίσετε τη συνοχή των αναρτήσεων για μια μεμονωμένη εκστρατεία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;

Οι οργανισμοί/επιχειρήσεις μπορούν να χρησιμοποιούν τα εργαλεία της εργαλειοθήκης μέσων κοινωνικής δικτύωσης με δύο διαφορετικούς τρόπους: μπορούν είτε να επιλέγουν και να δημοσιεύουν περιεχόμενο μέσω των λογαριασμών τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είτε να τα χρησιμοποιούν ως πηγή έμπνευσης για να δημιουργούν τα δικά τους μοναδικά μηνύματα.

Πώς να αξιοποιήσετε στο έπακρο τους λογαριασμούς σας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

• Δημοσιεύετε περιεχόμενο σε τακτική βάση. • Χρησιμοποιήστε έναν ισορροπημένο συνδυασμό σχετικών, συγκεκριμένων και δημοφιλών hashtag. • Δημοσιεύστε (μεταφράστε) περιεχόμενο στη γλώσσα σας. Ανακαλύψτε την εργαλειοθήκη μέσων κοινωνικής δικτύωσης του EU-OSHA!