Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Προφίλ του EU-OSHA στο LinkedIn

Περιγραφή:

Προφίλ στο LinkedIn του EU-OSHA. Με αναρτήσεις για τις τελευταίες ειδήσεις και εξελίξεις από τις Εκστρατείες για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, όπως επίσης και για το θέμα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας γενικότερα.

Image