Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ομάδα στο LinkedIn για τo Δίκτυο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

Φορέας: Δίκτυο Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας

Χώρα: Διεθνής

Περιγραφή:

Η κοινότητα του LinkedIn είναι ανοιχτή σε όλους τους επαγγελματίες ΠΥΑ (HSE) και τους υπεύθυνους προσλήψεων για την πλήρωση των θέσεων στους συγκεκριμένους τομείς. Στο δίκτυο αυτό συμβάλλουν οι δημιουργοί του safetyxchange.com.

Image
Occupational Health and Safety Network Linkedin Group