Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ομάδα Enterprise Europe Network στο LinkedIn

Φορέας: Enterprise Europe Network

Χώρα:

Περιγραφή:

Μια ομάδα στο LinkedIn που συνδέει φιλόδοξες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και τις βοηθά να καινοτομήσουν και να επεκταθούν σε διεθνές επίπεδο.

Image