Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Flickr

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Το Flickr είναι μια από τις μεγαλύτερες εφαρμογές διαχείρισης και διαμοιρασμού φωτογραφιών στον κόσμο. Βοηθά φυσικά πρόσωπα και οργανισμούς/επιχειρήσεις να καθιστούν τις φωτογραφίες τους άμεσα διαθέσιμες μέσω διαδικτύου. Παρέχει επίσης ποικίλους τρόπους οργάνωσης των φωτογραφιών σας. Οι εγγεγραμμένοι χρήστες μπορούν να αναφορτώνουν φωτογραφίες και βίντεο στον διαδικτυακό τόπο, είτε δημοσίως είτε ιδιωτικώς. Αν οι φωτογραφίες είναι δημόσιες, ο καθένας μπορεί να τις αναζητήσει και να τις βρει.

Οφέλη

  • Το Flickr σάς παρέχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσετε όλες τις πινακοθήκες σας στο ίδιο σημείο.
  • Είναι εύκολα προσβάσιμες και οι δημοσιογράφοι μπορούν άμεσα να τις μεταφορτώσουν από το διαδίκτυο.

Περιορισμοί

  • Δεν έχετε τον άμεσο έλεγχο του τρόπου με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι φωτογραφίες σας.
  • Η πλέον ενδεδειγμένη χρήση είναι για σκοπούς πρόσθετου/συμπληρωματικού υλικού της εκστρατείας σας.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

  • Κατά τη διάρκεια εκστρατείας στα μέσα ενημέρωσης, ενδέχεται να θέλετε να επιλέξετε μια σειρά κατάλληλων φωτογραφιών από αυτές που διαθέτετε και να στείλετε τους σχετικούς συνδέσμους σε δημοσιογράφους ή σε άλλους οργανισμούς.
  • Ανάλογα με τα δικαιώματα χρήσης της κάθε φωτογραφίας (μπορείτε να τα ορίσετε κατά την αναφόρτωση των φωτογραφιών), οι χρήστες μπορούν να τις μεταφορτώνουν και να τις προωθούν. Οι χρήστες έχουν επίσης τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις φωτογραφίες σας.
  • Μπορείτε επίσης να προσθέτετε τις φωτογραφίες σας σε τυχόν συναφείς «ομάδες» και να τις μοιράζεστε με άλλα μέλη του Flickr.