Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

YouTube

Benefits

  • Το YouTube σάς επιτρέπει να έχετε όλες σας τις ταινίες αποθηκευμένες στο ίδιο σημείο.
  • Το YouTube είναι επίσης μια διαδραστική πλατφόρμα, η οποία παρέχει στους χρήστες της τη δυνατότητα να σχολιάζουν τις ταινίες σας.

Περιορισμοί

  • Μόνο καλής ποιότητας οπτικό υλικό θα προσελκύσει το ενδιαφέρον των χρηστών στο YouTube.

Πότε να χρησιμοποιήσετε το YouTube

  • Το YouTube είναι μια ισχυρή πλατφόρμα όπου μπορεί κανείς να αναφορτώσει βίντεο και virals.
  • Εάν έχετε υλικό καλής ποιότητας, πρέπει να σκεφτείτε το ενδεχόμενο να το δημοσιεύσετε στο YouTube.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα κανάλι για τον οργανισμό σας/την επιχείρησή σας στο YouTube, εφόσον έχετε αρκετό οπτικό υλικό για να δημοσιεύσετε εκεί.

Ανάδειξη του σήματός σας στα βίντεο

Μην ξεχνάτε να προσθέτετε την εταιρική σας ταυτότητα στα βίντεο. Χρησιμοποιείτε τον λογότυπο και τα χρώματα του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας.

Ζητήματα περιεχομένου

  • Μπορείτε να χρησιμοποιείτε οπτικό υλικό από συνέδρια, εκδηλώσεις, σεμινάρια ή φιλμάκια από εκστρατείες.
  • Σκεφτείτε το ενδεχόμενο να μαγνητοσκοπήσετε μια συνέντευξη με τον διευθυντή/υπεύθυνο για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας με θέμα την εκστρατεία και να το δημοσιεύσετε στο YouTube