Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αφίσες

Benefits

 • Μια καλοσχεδιασμένη και ελκυστική αφίσα μπορεί να παραμείνει αξέχαστη.
 • Πρέπει να ωθεί και να ενθαρρύνει το κοινό να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Περιορισμοί

 • Από τη φύση της μια αφίσα πρέπει να είναι απλή και να μην υπερφορτώνει το κοινό με πληροφορίες:
  • Για παράδειγμα, εάν η αφίσα διαφημίζει μια μεγάλη εκδήλωση, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει το όνομα κάθε ομιλητή και κάθε ένα από τα θέματα της εκδήλωσης.
  • Είναι επομένως απαραίτητο να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της αφίσας ο σύνδεσμος προς τον σχετικό διαδικτυακό τόπο.

Σχεδιασμός και περιεχόμενο της αφίσας

 • Μια αφίσα πρέπει:
  • να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της εκστρατείας και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.
  • να μην επαναλαμβάνει απλώς με οπτική μορφή τα ίδια πράγματα που περιέχονται στο υπόλοιπο γραπτό υλικό.
  • να μεταφέρει ένα σύντομο ξεκάθαρο μήνυμα, κατά προτίμηση με ελκυστικό, έξυπνο ή γενικά μοναδικό τρόπο.
  • να είναι κατανοητή χωρίς να χρειάζεται τη συνδρομή κειμένου.
 • Ο λογότυπος της εταιρείας ή του οργανισμού πρέπει να είναι εμφανής και να περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τον διαδικτυακό τόπο.
 • Εάν διαφημίζει μια εκδήλωση, πρέπει απαραίτητα να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
  • Ημερομηνία
  • Τόπος
  • Χρόνος
  • Κόστος συμμετοχής.