Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αφίσες

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων

Πώς θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί;

Ο σκοπός μιας αφίσας είναι να εκπέμψει ένα απλό, σαφές μήνυμα προς το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Από την αρχή ως το τέλος πρέπει να παρέχει σαφή ροή πληροφοριών. Το κείμενο που τυχόν περιλαμβάνει η αφίσα πρέπει να είναι σύντομο. Η γραμματοσειρά πρέπει να είναι ευανάγνωστη. Οι αφίσες πρέπει να περιέχουν εντυπωσιακές ή ελκυστικές εικόνες.

Οφέλη

 • Μια καλοσχεδιασμένη και ελκυστική αφίσα μπορεί να παραμείνει αξέχαστη.
 • Πρέπει να ωθεί και να ενθαρρύνει το κοινό να αναζητήσει περαιτέρω πληροφορίες.

Περιορισμοί

 • Από τη φύση της μια αφίσα πρέπει να είναι απλή και να μην υπερφορτώνει το κοινό με πληροφορίες:
  • Για παράδειγμα, εάν η αφίσα διαφημίζει μια μεγάλη εκδήλωση, δεν χρειάζεται να περιλαμβάνει το όνομα κάθε ομιλητή και κάθε ένα από τα θέματα της εκδήλωσης.
  • Είναι επομένως απαραίτητο να αναγράφεται σε εμφανές σημείο της αφίσας ο σύνδεσμος προς τον σχετικό διαδικτυακό τόπο.

Σχεδιασμός και περιεχόμενο της αφίσας

 • Μια αφίσα πρέπει:
  • να αντικατοπτρίζει την ταυτότητα της εκστρατείας και να προσελκύει το ενδιαφέρον του κοινού.
  • να μην επαναλαμβάνει απλώς με οπτική μορφή τα ίδια πράγματα που περιέχονται στο υπόλοιπο γραπτό υλικό.
  • να μεταφέρει ένα σύντομο ξεκάθαρο μήνυμα, κατά προτίμηση με ελκυστικό, έξυπνο ή γενικά μοναδικό τρόπο.
  • να είναι κατανοητή χωρίς να χρειάζεται τη συνδρομή κειμένου.
 • Ο λογότυπος της εταιρείας ή του οργανισμού πρέπει να είναι εμφανής και να περιλαμβάνει σύνδεσμο προς τον διαδικτυακό τόπο.
 • Εάν διαφημίζει μια εκδήλωση, πρέπει απαραίτητα να περιέχει τις εξής πληροφορίες:
  • Ημερομηνία
  • Τόπος
  • Χρόνος
  • Κόστος συμμετοχής.