Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αφίσα για τα μέσα αναπνευστικής προστασίας

Φορέας: Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

Χώρα: Ισπανία

Περιγραφή:

Αφίσα με πληροφορίες για τα μέσα αναπνευστικής προστασίας και στόχο την ευαισθητοποίησή μας ως προς την ανάγκη να προστατεύουμε το αναπνευστικό μας σύστημα από την έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες.

Image
Poster on respiratory protection equipment