Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αφίσα της εκστρατείας «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας»

Φορέας: EU-OSHA

Χώρα:

Περιγραφή:

Προωθητική αφίσα της εκστρατείας 2020-22 με τίτλο «Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Μειώστε την Καταπόνηση», για το γραφείο ή για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων.

Image
Campaign poster