Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ενημερωτικό δελτίο

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

Τα ενημερωτικά δελτία αποτελούν ένα χρήσιμο μέσο γνωστοποίησης επικαιροποιημένων σημαντικών πληροφοριών, για παράδειγμα πληροφοριών που αφορούν την έναρξη μιας εκστρατείας και τα μηνύματα της εκστρατείας. Τα ενημερωτικά δελτία μπορούν να εκδίδονται είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή.

Οφέλη

 • Η διανομή τους είναι εύκολη (ιδίως μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Διασφαλίζεται η τακτική γνωστοποίηση των επικαιροποιημένων πληροφοριών στους εταίρους ή στις ομάδες-στόχους σας.

Περιορισμοί

 • Το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι η εύρεση αρκετών ιστοριών που μπορούν να γεμίσουν περισσότερα από ένα μόνο τεύχος
 • Αρκετός διαθέσιμος χρόνος για την έγκαιρη κυκλοφορία κάθε τεύχους.

Περιεχόμενο και διάταξη

 • Προσπαθήστε να κρατάτε τις ιστορίες σας σύντομες και ζωηρές.
 • Διαιρείτε τα μεγάλα άρθρα με επιμέρους επικεφαλίδες ώστε να είναι περισσότερο ελκυστικά.
 • Φροντίστε να προβάλετε με σαφήνεια την ταυτότητα του εντύπου ώστε ο αναγνώστης να γνωρίζει από ποιον προέρχεται.
 • Όταν πρόκειται για έντυπο ενημερωτικό δελτίο, ενθαρρύνετε τους αναγνώστες να δουν και το εσωτερικό του υποδεικνύοντας ποιες ιστορίες θα βρουν στις υπόλοιπες σελίδες.
 • Χρησιμοποιήστε λεζάντες στις εικόνες ώστε να αφηγηθείτε και να υποστηρίξετε τη βασική σας ιστορία:
  • Εάν μια φωτογραφία απεικονίζει π.χ. ένα νέο προϊόν, μη γράφετε απλώς «το νέο προϊόν». Γράψτε κάτι σαν «Το νέο προϊόν μπορεί να μειώσει την έκθεση στην ηχορύπανση κατά 15%».