Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Έντυπο/φυλλάδιο

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Οφέλη

 • Τα φυλλάδια είναι χρήσιμα για την παροχή βασικών πληροφοριών ιδιαίτερης σημασίας, για παράδειγμα των βασικών μηνυμάτων της εκστρατείας σας.
 • Μπορείτε να κάνετε τις επιλογές σας από ένα ευρύ φάσμα μορφότυπων, καθώς και να εμπλουτίσετε τα κείμενα με φωτογραφίες και μια εντυπωσιακή διάταξη του περιεχομένου τους.
 • Τα φυλλάδια μπορούν να διανεμηθούν κατά τη διάρκεια εκθέσεων, εκδηλώσεων και συνεντεύξεων Τύπου.
 • Μπορούν να χρησιμεύσουν ως υλικό προς κοινοποίηση στους επιχειρηματικούς σας εταίρους.

Περιορισμοί

 • Εφόσον έχει τυπωθεί, δεν μπορείτε εύκολα να ενημερώσετε το περιεχόμενο ενός εντύπου.
 • Πρόκειται συνήθως για φυλλάδιο που περιέχει πολύ γενικές πληροφορίες, οι οποίες ενδέχεται να μην ενδιαφέρουν ένα εξειδικευμένο κοινό ή μακροχρόνιους εταίρους.

Σχεδιασμός εντύπου/φυλλαδίου

 • Το έντυπο/φυλλάδιο θα πρέπει:
  • να είναι οπτικά εντυπωσιακό
  • να χρησιμοποιεί σύντομες φράσεις και απλή γλώσσα.
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα την οπτική σας ταυτότητα και να είναι ορατά κάποια βασικά στοιχεία: π.χ. ζητούμενο της εκστρατείας, λογότυπος και διαδικτυακός τόπος.
 • Να χρησιμοποιείτε τα χρώματα και τους τυπογραφικούς χαρακτήρες του οργανισμού/της επιχείρησής σας στο γραπτό και στο οπτικό σας υλικό. Αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της εικόνας του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας και θα αναδείξει τη συνέπεια και τον επαγγελματισμό σας.
 • Χρησιμοποιείτε αρχεία υψηλής ανάλυσης και επιλέγετε προσεκτικά τις φωτογραφίες σας.