Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Επιστημονικές εκδόσεις

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Ένα δημοσίευμα που εστιάζει σε συγκεκριμένο επιστημονικό θέμα (για παράδειγμα, τις επιπτώσεις στην υγεία που συνεπάγεται η δευτερογενής έκθεση στον καπνό του τσιγάρου). Πραγματεύεται το θέμα πιο διεξοδικά και με περισσότερες λεπτομέρειες από όσο, για παράδειγμα, ένα ενημερωτικό φυλλάδιο.

Οφέλη

 • Ένα δημοσίευμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πολλούς σκοπούς:
 • Ως υλικό προς διανομή και πληροφοριακό υλικό για άλλα εργαλεία.
 • Ως δελτίο Τύπου.
 • Ως ενημερωτικό φυλλάδιο.
 • Μπορείτε να το διανείμετε κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων και εκθέσεων καθώς και μέσω διαδικτύου.

Περιορισμοί

 • Λόγω του επιστημονικού τους χαρακτήρα, δεν απευθύνονται συνήθως στο ευρύ κοινό.

Πώς μπορούν να χρησιμοποιηθούν;

 • Οι δημοσιεύσεις αυτού του είδους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως επιστημονικό υπόβαθρο της εκστρατείας σας.
 • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δεδομένα μιας τέτοιας δημοσίευσης σε ένα δελτίο Τύπου, έντυπο ή φυλλάδιο.

Εκπόνηση της δημοσίευσης

Ζητήστε από ειδικό στο συγκεκριμένο θέμα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας να εκπονήσει μια δημοσίευση για εσάς. Έχετε ωστόσο υπόψη ότι, ακόμη και αν πρόκειται για ένα «επιστημονικό» κείμενο, ενδέχεται να διαβαστεί και από μη ειδικούς. Οπότε και δεν πρέπει να είναι υπερβολικά ακαδημαϊκό ή γεμάτο ειδικούς όρους.

Προτάσεις περιεχομένου

 • Χρησιμοποιήστε φωτογραφίες για την απεικόνιση των δεδομένων.
 • Μη ξεχνάτε την εταιρική σας ταυτότητα.

Διανομή

 • Προβάλλετε τις δημοσιεύσεις σας κατά τη διάρκεια εκδηλώσεων, συνεντεύξεων Τύπου και σεμιναρίων.
 • Φροντίστε ώστε να μπορούν να μεταφορτωθούν μέσω του Διαδικτύου.