Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Φωτογραφίες

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν;

Οι φωτογραφίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο πλαίσιο εκστρατειών εμπορικής προώθησης μέσω διαδικτύου, καθώς και ως προσθήκη στα δελτία Τύπου σας και σε κύρια άρθρα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την εικονογράφηση της εκστρατείας σας και των μηνυμάτων της.

Οφέλη

  • Μια επαγγελματική, υψηλής ποιότητας φωτογραφία μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί για διάφορους σκοπούς.
  • Οι καλές φωτογραφίες παραμένουν αξέχαστες, ειδικά όταν κοσμούν αφίσες.
  • Το πρόσφορα αξιοποιημένο, εντυπωσιακό οπτικό υλικό μπορεί πράγματι να ενισχύσει το μήνυμα της εκστρατείας σας.

Περιορισμοί

  • Εάν δεν διαθέτετε δικές σας φωτογραφίες, ενδέχεται να πρέπει να τις αγοράσετε και το κόστος μπορεί να είναι υψηλό.

Επιλογή εικόνων

  • Βεβαιωθείτε ότι έχετε την ανάλογη άδεια και δικαιώματα χρήσης των φωτογραφιών.
  • Βεβαιωθείτε ότι το φωτογραφικό υλικό που επιλέγετε ενισχύει την εκστρατεία σας και δεν αποσπά την προσοχή του κοινού.
  • Φροντίστε ώστε ότι οι φωτογραφίες σας να έχουν το κατάλληλο μέγεθος και μορφή. Εάν έχετε σκοπό να αναπαραγάγετε τη φωτογραφία σας σε έντυπο υλικό ή σε διαφημίσεις μεγάλου μεγέθους, χρησιμοποιήστε την κατάλληλη ανάλυση εικόνας και μέγεθος.