Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

10 συμβουλές για την ασφαλή χρήση γαντιών κατά την εργασία με διαλύτες

Φορέας: Ευρωπαϊκός Όμιλος Βιομηχανιών Διαλυτών (ESIG)

Χώρα:

Περιγραφή:

Αφίσα με τις κορυφαίες δέκα συμβουλές για την ασφαλή χρήση γαντιών κατά την εργασία με διαλύτες.

Image
10 tips for the safe use of gloves when working with solvents