Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Συλλογή φωτογραφιών από εκδηλώσεις για την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία

Φορέας: Communica organisation

Χώρα: Γαλλία

Περιγραφή:

Σειρά φωτογραφιών της Preventica από συνέδρια και εκθέσεις ανά τη Γαλλία με θέμα την ασφάλεια, την υγεία και την πρόληψη στον χώρο εργασίας.

Image
Photo gallery of occupational safety and health events