Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ο EU-OSHA στο Παγκόσμιο Συνέδριο ΕΑΥ

Φορέας: Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (EU-OSHA)

Χώρα: Σινγκαπούρη

Περιγραφή:

Επιλογή φωτογραφιών από τα εκθεσιακά περίπτερα του EU-OSHA στο Παγκόσμιο Συνέδριο ΕΑΥ.

Image
EU-OSHA at OSH World Congress