Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Αρχείο εικόνων αμιάντου

Φορέας: Εκτελεστική Αρχή για την Ασφάλεια και την Υγεία (HSE)

Χώρα: Ηνωμένο Βασίλειο

Περιγραφή:

φωτογραφία Συλλογή φωτογραφιών αμιάντου με κοινά σημεία ανεύρεσης του συγκεκριμένου υλικού.

Image
Asbestos Image library