Soubor nástrojů kampaně

Průzkum

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Co je to?

Dotazník týkající se konkrétního tématu rozeslaný určité cílové skupině. Příkladem by mohl být průzkum toho, jak zaměstnanci vnímají politiku bezpečnosti a ochrany zdraví ve svém podniku.

Přínosy

 • Média si žádají údaje a fakta. Průzkum je skvělým nástrojem, který jim je poskytne.
 • Výsledky průzkumu lze použít při přípravě dalších nástrojů kampaně, jako jsou tiskové zprávy, rozhovory, brožury.

Jak jej lze použít?

 • Jestliže vedete například kampaň k omezení nemocí způsobených stresem při práci a chcete, aby se o tuto problematiku zajímaly sdělovací prostředky, můžete připravit průzkum na toto téma. Respondentům můžete položit například otázky typu „Co vás v práci nejvíce stresuje?“
 • Účinky kampaně můžete posoudit provedením průzkumu mezi partnery kampaně nebo cílovými skupinami, jimž je kampaň určena.
 • Výsledky průzkumu lze použít rovněž k propagaci vaší kampaně.

Omezení

 • Průzkum může být nákladná záležitost, jestliže se rozhodnete využít služeb společnosti provádějící průzkumy. Možností, jak ušetřit peníze, je spojit svůj průzkum s jinými průzkumy zaměřenými na stejné osoby. To je označováno jako omnibusový průzkum a pro vás to obvykle znamená, že se musíte omezit na maximálně pět otázek.

Dostupné nástroje

Na internetu je k dispozici mnoho bezplatných nástrojů, které vám pomohou vytvořit dotazník a rozeslat jej vašim kontaktům a síti:

 • V případě menších průzkumů můžete vypracovat dotazník sami pomocí levných či bezplatných webových aplikací – např. Google Survey nebo SurveyMonkey. Pamatujte na to, že některé z nich mají určitá omezení, jsou-li využívány zdarma. Například SurveyMonkey vám umožňuje položit pouze deset otázek.
 • V případě podrobnějšího průzkumu využijte služeb společnosti provádějící průzkumy. Zvolte společnost, která má dobrou pověst, jelikož její důvěryhodnost bude mít vliv na to, jak budou na váš průzkum pohlížet sdělovací prostředky.

Přehled postupu

 1. Ve spolupráci s projektovým týmem či jinými zúčastněnými stranami určete cílovou skupinu a formu průzkumu.
 2. Připravte vhodné otázky. Nejlepší je přenechat to odborníkům, jelikož průzkum, který vám neposkytne výsledek, který byste mohli oznámit a který podpoří vaši kampaň, nepředstavuje efektivní využití času a zdrojů.
 3. Shromážděte a analyzujte výsledky.
 4. Představte výsledky průzkumu ve zprávě, která je přizpůsobena sdělovacím prostředkům.
 5. Vypracujte shrnutí a delší verzi.
 6. Vyhotovte tiskovou zprávu s hlavními fakty a zjištěními.

Neplýtvejte časem!

 • Výsledky průzkumu oznamte co nejrychleji.
 • Čím je průzkum novější, tím bude pro sdělovací prostředky zajímavější.
 • Novináři se nezajímají o statistické údaje získané před několika lety – samozřejmě, pokud jim nemůžete poskytnout aktuální údaje pro porovnání.