Soubor nástrojů kampaně

Podcast

Vhodné pro:

střední až velké organizace.

Co je to?

Podcasty jsou digitální audio soubory, které lze stáhnout nebo přehrávat on-line. Podcasty jsou obvykle vedeny formou dialogu. Představují účinný způsob, jak sdělit poselství vaší kampaně významnému počtu posluchačů v Evropě i mimo ni.

Přínosy

  • Prostřednictvím podcastů mohou organizace úspěšně zvýšit svůj dosah a dále zapojit cílovou skupinu, která se zajímá o vybraná témata. Podcasty mohou také přispět k pestrosti obsahu internetových stránek a zvýšit jejich návštěvnost a poskytnout poutavý obsah pro sociální média.

Kdy ho použít?

• k rozšíření mediálních produktů organizací, • ke zvýšení viditelnosti témat zvláštního významu, • ke zvýšení zapojení organizací a oslovení nových cílových skupin, • k šíření informací o určitém tématu.

Jak ho lze použít?

Podcasty jsou užitečným nástrojem k informování o tématech zvláštního zájmu a o tématech, která souvisejí s účely a oblastí zájmu jednotlivých organizací. Podcastům je třeba věnovat určitou sekci internetových stránek, aby byl obsah snadno dostupný. Abyste ze svého podcastu vytěžili co nejvíce, nezapomeňte ho propagovat na sociálních médiích!

Jak váš podcast využít co nejlépe:

• buďte konzistentní! Podcast by měl být zveřejňován pravidelně, • vybírejte témata v souladu s mandátem a oblastí zájmu organizací, • mějte vždy na paměti cílovou skupinu, • pozvěte do podcastu hosty, posluchači tak budou mít bohatší zážitek.