Soubor nástrojů kampaně

Reklamní článek

Vhodné pro:

Střední až velké organizace.

Co je to?

Reklamní článek je reklama, která je napsána ve formě objektivního článku a je uvedena v tištěné publikaci, přičemž je obvykle sepsána tak, aby vypadala jako legitimní a nezávislá zpráva. Hlavní rozdíl mezi běžným redakčním článkem a reklamním článkem spočívá v tom, že klienti obvykle obsah reklamního článku schvalují, což je luxus, který běžný redakční článek zpravidla neposkytuje.

Přínosy

 • Lidé obecně něčemu pravděpodobně věří více, pokud si o tom přečtou v článku. Tím, že není příliš přímý (tj. „nedělá reklamu“), lidé předpokládají, že se jedná o stanovisko sdělovacího prostředku, který respektují.
 • Aby byl zachován tento dojem nestrannosti, měli byste se za každou cenu vyvarovat článku, ze kterého jasně čiší, že se jedná o reklamu.

Omezení

 • Reklamní článek je forma reklamy, za kterou musíte zaplatit.
 • Čtenáři mohou být ohledně obsahu skeptičtí, pokud si všimnou, že se jedná o reklamní článek.
 • Náklady závisejí na časopisu či novinách, v nichž si článek rezervujete.

Formáty

Reklamní články mohou být:

 • tištěné a prezentované jako celá novinová rubrika,
 • vloženy do novin stejně jako reklamní letáky a ostatní neredakční obsah.

Sepsání reklamního článku

 • Zaměřte se na noviny či časopisy, které jsou specializované a jsou důležité pro vaši cílovou skupinu.
 • Investujte do autora. Přesvědčte se, zda nemáte ve své organizaci vynikajícího autora, jenž se využívá k psaní publikací, nebo zadejte napsání článku novináři na volné noze.

Zveřejnění reklamního článku

 • Při volbě vydání, do něhož byste chtěli svůj článek dát, zohledněte roční dobu a pravděpodobnost toho, že si článek přečte vaše cílová skupina.
 • Nejefektivnější je, pokud si lidé neuvědomí, že se jedná o placenou reklamu. Abyste předešli nepříjemným překvapením, ověřte, jak noviny či časopis označí, že se nejedná o redakční článek. Velký nápis „reklama“ u vašeho článku vám nepomůže, proto se na označení dohodněte předem.