Soubor nástrojů kampaně

Rozhovor

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Co je to?

Rozhovor je konverzace mezi někým z vaší organizace, odborníkem, s nímž spolupracujete během kampaně, a novinářem.

Přínosy

 • Rozhovor vám poskytuje příležitost představit vaši kampaň sdělovacím prostředkům přímo, a pomůže vám ji tak prodat a uvést do života.

Omezení

 • Není nijak zaručeno, že novináři budou klást lehké otázky. Buďte připraveni na jakékoli otázky, které mohou položit.

Kontaktování novináře

 • Když vedete kampaň, novináři vás pravděpodobně požádají o rozhovor.
 • Stejně tak se můžete i vy zeptat novinářů, zda mají zájem o rozhovor s mluvčím kampaně nebo odborníkem.

Jak se připravit

 • Vyhledejte novináře, který se zajímá o problematiku BOZP:
  • Prostudujte rozhlasové/televizní pořady, novinové rubriky věnované zdraví a práci – kdo je vede?
  • Podívejte se na zveřejněné články, abyste zjistili, kdo píše o tématu vaší kampaně a kdo by mohl mít o vaši kampaň zájem.
 • Jakmile novináře najdete, zeptejte se ho, zda by rád probral určité záležitosti, a ujistěte se, že jste se náležitě připravili.
 • Udělejte si určitý průzkum o novináři a publikaci:
  • O jaký druh sdělovacího prostředku se jedná?
  • Jaký je jeho zpravodajský styl?
  • Jedná se o seriózní a objektivní novináře, nebo jsou útoční a zajímají se o „senzace“?
 • Pokuste se předvídat otázky a vypracujte seznam otázek a odpovědí.
 • Připravte si nejdůležitější „tvrdé“ údaje, které mohou být během rozhovoru užitečné.

Vedení rozhovoru

 • Nezapomínejte, že rozhovor usměrňujete vy.
  • Měli byste vždy předjímat, na co se novinář bude chtít zeptat, a být připraveni poskytnout náležité odpovědi.
  • Musíte také vědět, jaké hlavní informace chcete sdělit.