Soubor nástrojů kampaně

Průzkum „Situace v oblasti BOZP – bezpečnost a ochrana zdraví při práci na pracovištích po pandemii“

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Bleskový průzkum Eurobarometr „Situace v oblasti BOZP“, který zadala agentura EU-OSHA, nabízí cenné poznatky o celé řadě dopadů pandemie covidu-19 na zdraví a dobré životní podmínky pracovníků. Představuje také související opatření na pracovištích, přičemž zohledňuje i vliv rozšířeného využívání digitálních technologií v pracovním prostředí.

Image