Soubor nástrojů kampaně

Článek ve sdělovacích prostředcích

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Co je to?

Text, který určitá osoba napíše a předá ke zveřejnění ve sdělovacím prostředku, jež se o danou problematiku zajímá.

Přínosy

 • Pokud je článek dobře napsaný, může být zveřejněn v klíčovém titulu, který vám zajistí hodně potenciálních čtenářů.
 • Novináři vás mohou požádat o více materiálů nebo mohou mít zájem o rozhovor s někým z vaší organizace.

Omezení

 • Novináři dostávají denně mnoho textů. Váš článek proto musí skutečně vynikat svou kvalitou, aby si získal jejich pozornost.

Co dělá článek dobře napsaným článkem?

 • Napište článek, který byste chtěli číst.
 • Důkladně prozkoumejte noviny a časopisy. Soustřeďte se na ty, které s největší pravděpodobností čtou zainteresované strany a cílové skupiny.
 • Ve svém článku se vyhněte reklamě. Nikdo nechce číst reklamní text, když očekává informativní článek.
 • Investujte do dobrého autora:
  • Prozkoumejte interní zdroje. Pokud máte někoho, kdo je v psaní článků velmi dobrý, využijte jej. Pokud ne, vyberte externího novináře na volné noze, který pro vás bude psát.
  • Účel tohoto způsobu komunikace zmaří nudný nebo příliš odborný článek.
 • Za jménem autora článku uveďte své kontaktní údaje.

Předložení článku ke zveřejnění

 • Zašlete svůj článek vybraným novinám či časopisům.
 • Může být rovněž výhodné zvolit jeden klíčový titul a nabídnout mu článek „exkluzivně“. Na konkurenčním trhu chce mnoho novin nabídnout svým čtenářům něco, co žádné jiné nemohou.