Soubor nástrojů kampaně

Průzkum zaměřený na algoritmické řízení

Organizace: UNI Europa

Země: EU

Popis:

Organizace UNI Europa a Středisko pro budoucnost práce nadace Friedrich-Ebert-Stiftung provedly nový průzkum zaměřený na algoritmické řízení. Do průzkumu se zapojilo přibližně 1400 pracovníků v celé Evropě. Výsledky i doporučení vyplývající z průzkumu jsou shrnuty v nové publikaci: Algoritmické řízení – povědomí, rizika a reakce sociálních partnerů. Zpráva je k dispozici také ve francouzštině, němčině a španělštině.

Image