Soubor nástrojů kampaně

Kampaně – obecně

Vhodné pro:

Všechny typy organizací.

Co je to?

Kampaň je organizovaný sled akcí za účelem dosažení určitého cíle. K sdílení informací a zvyšování povědomí o určitém tématu běžně využívá řadu komunikačních nástrojů. Některé nebo všechny tyto nástroje obsažené v souboru nástrojů lze použít jako součást kampaně.

Přínosy

  • Zvýšení informovanosti o problémech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), včetně jejich příčin, mezi vedoucími pracovníky, zaměstnanci a osobami, které jim v těchto záležitostech radí, například mezi zdravotníky.
  • Poskytnutí praktických řešení prostřednictvím „modelů osvědčených postupů“.
  • Zvýšení povědomí pracovníků o příslušných právních předpisech a podpora organizací při jejich dodržování.
  • Upozornění lidí na nová rizika a možná řešení.
  • Získání podpory pro změny právních předpisů či pokynů.
  • Position your organisation as an OSH authority and a valuable partner.

Omezení

  • Vedení kampaně může být nákladné či časově náročné.

  • Je obtížné oslovit menší skupiny.

Prvky úspěšné kampaně

Základem každé kampaně je silné poselství a jasné cíle. Pomohou vám určit, koho byste měli oslovit (cílová skupina) a jak tuto skupinu můžete oslovit co nejlépe, tj. jaké nástroje kampaně byste měli použít. Stejně jako většina snah vyžaduje i kampaň dostatek investovaného úsilí a motivace, aby byla skutečně úspěšná.