Soubor nástrojů kampaně

O souboru nástrojů

Co je to soubor nástrojů kampaně a k čemu je užitečný

Je nasnadě, že reklamní, marketingové a PR kampaně mohou významnou měrou ovlivnit způsob uvažování a jednání lidí. Je však možné tytéž „zásady propagace“ uplatnit na bezpečnost a ochranu zdraví při práci (BOZP)?

Odpověď na tuto otázku je jednoznačné „ano“.

I když nemáte přístup ke stejným finančním prostředkům jako nadnárodní společnosti působící v oblasti spotřebního zboží, i vy můžete motivovat lidi k tomu, aby změnili způsob uvažování a jednání, pokud jde o BOZP, a to prostřednictvím dobře naplánované a cílené kampaně podporující správnou praxi v oblasti BOZP.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci vytvořila tyto internetové stránky za účelem zpřístupnění průvodce jednotlivými kroky plánování a vedení účinných propagačních kampaní, a to bez ohledu na velikost organizace.

Navzdory rozšířenému názoru to není nic složitého. Musíte jen zvolit správnou kombinaci prvků, mimo jiné odpovídající sdělení, cílové skupiny a další faktory. Nejedná se o soubor pevně stanovených pravidel, nýbrž výhradně o sbírku doporučení. Vyberte si podle potřeby a jednotlivá doporučení přizpůsobte své konkrétní situaci.

Věříme, že pro vás bude tento soubor nástrojů užitečný.

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Navštivte internetové stránky Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci