Soubor nástrojů kampaně

Celoevropský průzkum veřejného mínění o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Organizace: Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (EU-OSHA)

Země: EU

Popis:

Průzkum veřejného mínění poskytuje údaje o tom, jak lidé vnímají své pracovní prostředí, např. rozhodující faktory při hledání nového zaměstnání, práce jako příčina špatného zdraví, dopad hospodářské krize na pracovní podmínky, úrovně informací o rizicích v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Image
Pan-European opinion poll on occupational safety and health