Soubor nástrojů kampaně

Návštěva novinářů

Vhodné pro:

Střední až velké organizace

Co je to?

Cesta pro tisk (press trip) umožňuje novinářům získat přímé osobní zkušenosti na místě nebo v konkrétní situaci. V rámci kampaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci jsou cesty pro tisk organizovány často za účelem návštěvy výrobních závodů a společností uplatňujících správnou praxi.

Přínosy

 • Cesta pro tisk (press trip) umožňuje novinářům získat přímé osobní zkušenosti na místě nebo v konkrétní situaci.
 • Novináři upřednostňují získávat svá vlastní fakta, pokládat otázky a sdělovat příběhy na základě skutečných příkladů.

Omezení

 • Uspořádání návštěvy novinářů znamená větší náklady než jiné způsoby komunikace.
 • Organizace návštěvy může být také časově náročná.

Příprava návštěvy

Při přípravě návštěvy:

 • Zvolte případovou studii nebo studie či účel návštěvy.
 • Vyberte místo.
 • Novinářům poskytněte předem informace o návštěvě a programu, abyste zajistili, že budou připraveni.

Koho pozvat?

 • Vyberte sdělovací prostředky, které chcete pozvat. Pamatujte především na tisk specializující se na BOZP a na regionální tisk.
 • Vyberte nejméně osm, nejvýše však patnáct novinářů. Ne tak málo, aby byly náklady na organizaci neúměrně vysoké, a ne tolik, aby bylo individuální jednání se sdělovacími prostředky složité.
 • Předem se novinářů zeptejte, s kým by chtěli hovořit, a pokuste se v souladu s tím zajistit účast dotyčných osob.
 • Vyberte osoby, s nimiž se setkáte a povedete rozhovor. Návštěva by měla sdělovacím prostředkům umožnit rozhovor s lidmi, kteří zastávají velmi rozdílné názory, aby bylo možné poskytnout vyváženou zprávu. V případě návštěvy továrny můžete novináře seznámit s ředitelem, zaměstnancem a odborníkem na BOZP.