Набор от инструменти за кампанията

Каравани за насърчаване на безопасността и здравето при работа в селските райони на Румъния

Организация: Фондация „ROMTENS“

Държава: Румъния

Описание:

Кампанията разположи каравани за насърчаване на безопасността и здравето при работа в 19 селски общини, в които специалисти по БЗР провеждаха информационни и обучителни сесии, кратки обучения и работни срещи, подпомагани от разпространението на редица информационни и рекламни материали с акцент върху основните рискови фактори, установени в целевите предприятия и в отделните стопанства.

Image
OSH caravans to promote Occupational Safety and Health in rural Romania