Набор от инструменти за кампанията

Кампания LET SAFE WORK BE THE BASIS! („НЕКА БЕЗОПАСНАТА РАБОТА ДА БЪДЕ В ОСНОВАТА!“)

Организация: Министерство на икономическото развитие

Държава: Унгария

Описание:

Кампанията LET SAFE WORK BE THE BASIS! има за цел да насърчи култура на превенция в областта на професионалните злополуки и професионалните заболявания. Кампанията е насочена както към работниците, които могат да съобщават за нередности в областта на безопасността на работното място, така и към работодателите, които могат да научат за проблеми, свързани с предотвратяването на злополуки.

Image