Набор от инструменти за кампанията

„BE SURE that work is safe!“

Организация: Valsts darba inspekcija

Държава: Латвия

Описание:

Кампанията „BE SURE that work is safe!“ има за цел да повиши осведомеността на обществеността относно значението на защитата на труда и ефективността на прилагането на практически мерки за безопасност. Освен това тя се стреми да привлече подкрепа за предприятията, извършващи дейност в опасни отрасли, като ги насърчава да дават приоритет на благосъстоянието и безопасността на своята работна сила.

Image