Материали за кампанията


Ръководство за кампанията „Здраве и безопасност при работа в цифровата ера“

В настоящото ръководство за кампанията „Здравословни работни места“ за 2023—2025 г. на EU-OSHA ще намерите всичко, което е необходимо да знаете, за да участвате в кампанията, включително основни дати и връзки към полезни източници.

Ръководството разглежда пет приоритетни области: работа в цифрова платформа, автоматизация на задачите, дистанционна и хибридна работа, управление на работниците чрез изкуствен интелект и интелигентни цифрови системи.

Като се имат предвид възможностите и рисковете, в ръководството се обяснява въздействието на новите цифрови технологии върху работата и свързаните с това предизвикателства за безопасността и здравето на работното място.

В него са включени проучвания на конкретни случаи, практически предложения и раздел за законодателството и нормативните актове.