Материали за кампанията


Презентация във формат Power Point — Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

Нуждаете се от бърз и ясен начин да обясните кампанията на колеги, клиенти или познати? Не търсете повече.

Тези слайдове обобщават основните моменти, представят факти и цифри, приоритетните области, законодателството и принципите за превенция и разглеждат възможностите и рисковете от цифровизацията.

Презентацията предоставя също така информация за това как да се включите.