O témi kampanje


Zakaj je tako pomembna?

Kljub prizadevanjem, da bi kostno-mišična obolenja preprečili, ta ostajajo med najpogostejšimi z delom povezanimi zdravstvenimi težavami v Evropi in se pogosto pojavijo skupaj z drugimi zdravstvenimi težavami. To neizogibno zmanjšuje kakovost življenja ljudi in njihovo sposobnost za delo ter škoduje podjetjem in gospodarstvom.

Odsotnost z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj predstavlja velik delež izgubljenih delovnih dni v EU. Delavci s kostno-mišičnimi obolenji so v povprečju tudi dlje časa odsotni z dela kot delavci brez zdravstvenih težav.

Z delom povezana kostno-mišična obolenja so eden od najpogostejših vzrokov za invalidnost in odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov ter najpogosteje priznana poklicna bolezen v državah, kot so Francija, Italija, Latvija in Španija.

Tretjina delavcev s kostno-mišičnimi obolenji, ki imajo še kakšno drugo zdravstveno težavo, meni, da ne bodo mogli opravljati svojega dela do 60. leta.

Poleg tega so posamezniki zaradi kostno-mišičnih obolenj pri delu manj produktivni, stopnja prezentizma, torej dela kljub slabemu počutju, je pri posameznikih s kostno-mišičnimi obolenji višja kot pri osebah brez zdravstvenih težav.

Navedeno ima pomembne gospodarske posledice. Med neposrednimi stroški z delom povezanih kostno-mišičnih obolenj so stroški zdravstvene blagajne (diagnoza in zdravljenje bolezni ter izdatki za rehabilitacijo, zdravila in bolniška nadomestila). Posredni stroški vključujejo stroške, ki nastanejo zaradi motenj v delovnih timih, padca produktivnosti, zamud v proizvodnji in nadomeščanja bolnih delavcev (vključno z uvajanjem novih delavcev), ter stroške, povezane z absentizmom in prezentizmom. Po ocenah so ti posredni stroški za delovne organizacije nekajkrat višji kot neposredni stroški.

Zato je bistveno, da se delodajalci seznanijo s to problematiko in da se jim ponudijo podpora in smernice za preprečevanje ali obvladovanje kostno-mišičnih obolenj.