O témi kampanje


Kako je mogoče obvladati tveganja?

Tveganja, povezana z vse večjo digitalizacijo delovnega okolja, lahko preprečimo in obvladujemo. V nadaljevanju je pojasnjeno, kako:

  • Sprejmite pristop, ki je osredotočen na človeka in temelji na človekovem odločanju.
  • Delodajalcem, vodstvenim delavcem, delavcem in njihovim predstavnikom zagotovite enak dostop do informacij.
  • Posvetujte se z delavci in njihovimi predstavniki ter jih pritegnite k sodelovanju pri odločitvah, sprejetih v zvezi z razvojem, izvajanjem ter uporabo digitalnih tehnologij in sistemov.
  • Ohranite preglednost nad delovanjem digitalnih orodij ter nad njihovimi glavnimi prednostmi in slabostmi.
  • Spodbujajte celosten pristop pri ocenjevanju digitalnih tehnologij in njihovih učinkov na delavce in družbo kot celoto.

Za digitalno preobrazbo je ključnega pomena vključujoč . in digitalne tehnologije bi morale podpirati človeški nadzor in odločitve ali posvetovanje z delavci in njihovo udeležbo (ne pa jih nadomestiti). Snovanje, razvoj in uporaba digitalnih sistemov, ki temeljijo na človekovem odločanju, omogočajo, da se ti sistemi uporabljajo za zagotavljanje podpore delavcem, pri čemer nadzor ostaja v rokah ljudi. To zagotavlja, da lastnosti, kot so sočutje, empatija in skrb za delavce, ne bo nadomestilo računalniško odločanje.

V fazi snovanja je treba obravnavati tudi vprašanja varnosti in zdravja, in sicer z vključitvijo programerjev in razvijalcev od samega začetka. Enako pomembno je povečati digitalno pismenost med delavci in delodajalci s spodbujanjem razvoja kvalifikacij in spretnosti za digitalne aplikacije. To jim omogoča boljše razumevanje digitalnih sistemov ter tveganj in priložnosti, ki jih prinašajo.