Priznanja za dobro prakso


Kaj so?

Natečaj za priznanja za dobro prakso, ki ga organizirajo agencija EU-OSHA in njene nacionalne kontaktne točke, je namenjen organizacijam, ki kažejo odprte in inovativne pristope k varnosti in zdravju pri delu. Natečaj za priznanja za dobro prakso v okviru kampanje za zdravo delovno okolje ponuja idealno priložnost za sodelovanje v kampanji, saj organizacijam omogoča promocijo in izmenjavo dobrih praks po vsej Evropi.

Poteka v dveh delih. Prispevki se najprej ocenjujejo na nacionalni ravni, nato pa tristranska vseevropska žirija izbere skupne evropske zmagovalce.

EU-OSHA in njeni mrežni partnerji široko promovirajo dosežke vseh nagrajenih in pohvaljenih primerov dobre prakse.

Kako sodelovati?

Agencija EU-OSHA pozdravlja prispevke vseh zainteresiranih organizacij in posameznikov iz vse Evrope.  

Ali vaša organizacija že izvaja inovativne ukrepe za varnost in zdravje na delovnem mestu? Ali pa iščete motivacijo za spodbujanje koristi dobrega upravljanja varnosti in zdravja pri delu? Prijavite se za priznanja za dobro prakso!

 • Potrebujem več informacij
  Za podrobnosti o razpisu za prijavo prispevkov preberite letakPriznanja za dobro prakso .
 • Želim se prijaviti
  Če se želite prijaviti, prenesite obrazec za prijavo in stopite v stik s kontaktno točko v vaši državi.

Pogosta vprašanja

 • Katere vrste dobrih praks je mogoče prijaviti?

  Prijavite lahko kateri koli učinkovit in inovativen pristop k upravljanju varnosti in zdravja pri delu iz resničnega življenja. V prijavah mora biti jasno opisano, kako se dobre prakse upravljanja izvajajo v delovnem okolju in kaj je bilo s tem doseženo.

 • Kaj morajo prijave izkazovati?

  Prijave morajo izkazovati celosten pristop k varnosti in zdravju pri delu, ki prinaša resnične izboljšave, je trajnosten in se lahko uporabi tudi na drugih delovnih mestih. Žirija bo zlasti pozorna na tiste pristope, ki dajejo prednost kolektivnim ukrepom pred individualnimi ukrepi in v katere so učinkovito vključeni delavci in njihovi predstavniki.

  Ukrepi morajo biti skladni z veljavnimi zakonodajnimi zahtevami države, v kateri se izvajajo, in jih po možnosti celo presegati.

 • Kdo lahko sodeluje?

  Prijavi se lahko vsaka organizacija ne glede na velikost, ki posluje v državi članici EU, državi kandidatki, potencialni državi kandidatki ali državi članici Evropskega združenja za prosto trgovino. To zajema posamezna podjetja, izvajalce usposabljanja in člane izobraževalne skupnosti; združenja delodajalcev, trgovinska združenja, sindikate in nevladne organizacije ter uradne partnerje kampanje.

 • Do kdaj se je mogoče prijaviti?

  Preberite, do katerega roka je treba poslati prijave v vaši državi.