O témi kampanje


Gospodarska upravičenost

Kostno-mišična obolenja vplivajo na posameznikovo sposobnost za delo ter predstavljajo precejšen strošek za podjetja in gospodarstva.

  • Absentizem: odsotnost z dela zaradi kostno-mišičnih obolenj predstavlja velik delež izgubljenih delovnih dni v državah članicah EU. Odsotnosti delavcev s kostno-mišičnimi obolenji so v povprečju tudi daljše.
  • Prezentizem: bolečine pri delu zaradi kostno-mišičnega obolenja pogosto vplivajo na uspešnost in produktivnost. V letu 2015 so delavci s kostno-mišičnimi obolenji (vključno s tistimi, ki imajo druge pridružene zdravstvene težave) veliko pogosteje delali bolni kot delavci brez zdravstvenih težav.
  • Predčasna ali prisilna upokojitev: lahko se zgodi, da morajo delavci s kostno-mišičnim obolenjem popolnoma prenehati delati, hkrati pa pogosteje kot delavci brez teh obolenj menijo, da pri 60 letih ne bodo več zmožni opravljati enakega dela.

Glede na veliko razširjenost kostno-mišičnih obolenj, povezanih z delom, je s poslovnega vidika smiselno vlagati v preprečevanje njihovega nastanka. Kostno-mišična obolenja je mogoče obvladovati in preprečiti, zato se z njimi povezani stroški lahko zmanjšajo. Če se kostno-mišično obolenje pojavi, lahko s preprostimi ukrepi (na primer zagotovitvijo strokovne podpore in prilagoditvijo delovnega mesta) takoj po pojavu simptomov bistveno zmanjšamo verjetnost za dolgotrajno odsotnost z dela zaradi zdravstvenih razlogov.

S tovrstnimi ukrepi za preprečevanje in zgodnje ukrepanje lahko zmanjšamo izostajanje od dela, povečamo produktivnost in omogočimo dejanske prihranke podjetjem ter nacionalnim sistemom zdravstvenega in socialnega varstva. Kampanja Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta ponazarja dokaze in primere na tem področju ter zagotavlja povezave do virov, ki so lahko podjetjem v pomoč pri vključevanju obravnave kostno-mišičnih obolenj v vsakodnevno upravljanje varnosti in zdravja pri delu.