2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta


Povzetek kampanje

2018–2019: Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi za zdrava delovna mesta

Kampanja Zdravo delovno okolje 2018–2019 je bila namenjena ozaveščanju o nevarnih snoveh na delovnem mestu, tveganjih, ki jih predstavljajo, in načinih za preprečevanje škodljivih posledic za delavce.

Spodbujala je hierarhijo preventivnih ukrepov in posebno pozornost namenjala še posebno ogroženim skupinam delavcev. Poleg tega je v okviru stalne zaveze agencije EU-OSHA iz Časovnemu načrtu za opuščanje rabe rakotvornih snovi pozornost namenjala obvladovanju izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu. Povečala je tudi ozaveščenost o ustrezni zakonodaji EU in podjetjem zagotovila praktične smernice o zagotavljanju skladnosti.

Več tisoč organizacij iz vse Evrope in od drugod je sodelovalo pri dogodkih in dejavnostih, pri čemer so jih veliko organizirali partnerji kampanje: nacionalne informacijske točke EU-OSHA in 90 uradnih partnerjev kampanje so organizirali več sto dogodkov in dejavnosti, ki jih je dejavno promoviralo 35 medijskih partnerjev kampanje. Med vrhunci sta bila evropski teden varnosti in zdravja pri delu ter podelitev priznanj za dobro prakso v okviru kampanje Zdravo delovno okolje, ki sta spodbudila izmenjavo znanja in podprla inovativne primere varnega ravnanja z nevarnimi kemičnimi snovmi.

Videoposnetek kampanje 2018–2019 – Varno ravnajmo z nevarnimi kemičnimi snovmi

 

ko je treba ravnati z nevarnimi kemičnimi snovmi? – infografike 

Infografike