2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije


Povzetek kampanje

Kampanja Zdravo delovno okolje 2016–2017: je bila namenjena spodbujanju vzdržnega dela, torej varnih in zdravih delovnih razmer od začetka delovnega življenja, za preprečevanje zdravstvenih težav in omogočanje ljudem, da delajo dlje. To postaja vse bolj bistveno zaradi staranja evropskih delavcev in višanja upokojitvene starosti.

Kampanja je pritegnila rekordno število partnerjev, ki so dejavno spodbujali in razširjali gradivo o kampanji prek svojih obširnih mrež ter organizirali več sto izmenjav dobrih praks in dogodkov za ozaveščanje in na njih tudi sodelovali.

Kako uspešna in dragocena je bila ta kampanja, so pokazali rezultati neodvisnega ocenjevanja: tema kampanje in pripravljena orodja so bili izjemno tehtni, zlasti za organizacije in države z omejenimi viri, podpora posrednikom pri ozaveščanju je bila zelo učinkovita, priznanja za dobro prakso 2016–2017 pa so dobila pohvaljena, saj zagotavljajo učinkovito platformo za izmenjavo dobrih praks pri upravljanju varnosti in zdravja na delovnem mestu. Drugi glavni odliki kampanj sta med drugim dejstvo, da je EU-OSHA zmožna razumeti potrebe svojih deležnikov in se nanje odzvati, ter visoka kakovost njenih dobljenih rezultatov ob upoštevanju potreb ciljnih skupin.

Videoposnetek kampanje Zdrava delovna mesta za vse generacije 2016–2017

Staranje delavcev prinaša vsem, ki so vključeni v upravljanje varnosti in zdravja pri delu, različne izzive:

  • posledica daljšega poklicnega življenja je lahko daljša izpostavljenost tveganjem;
  • več delavcev ima kronične zdravstvene težave in posebne potrebe;
  • starejši delavci so lahko bolj izpostavljeni nekaterim tveganjem za varnost in zdravje;
  • treba je upoštevati visoko stopnjo zdravstvenih težav, povezanih z delom, v nekaterih panogah in na določenih delovnih mestih, za katere so značilni velika fizična in/ali psihična delovna obremenitev, fizično delo ali
  • netipičen delovni čas;
  • vse večji pomen imajo preprečevanje nezmožnosti za delo, rehabilitacija in vrnitev na delo;
  • na ravni družbe je treba odpraviti diskriminacijo na podlagi starosti.

Infografike – obvladovanje staranja evropskih delavcevexternal

2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije
2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije

 

2016–2017: Zdrava delovna mesta za vse generacije