O témi kampanje


Poslovni razlogi za pravilno ravnanje z nevarnimi snovmi

Za naložbe v varnost in zdravje pri delu obstajajo jasni poslovni razlogi: podjetja, ki se z močnim vodenjem in zagotavljanjem ustreznih virov zavežejo k vzpostavitvi kulture preprečevanja tveganj, so dolgoročno nagrajena.

Slabo ravnanje z nevarnimi snovmi v delovnem okolju ne le po nepotrebnem ogroža delavce, temveč tudi pomeni znatne neposredne stroške za podjetja in zdravstvene sisteme. Stroški izpostavljenosti rakotvornim snovem na delovnem mestu v Evropi so npr. ocenjeni na 2,4 milijarde EUR letno. Tudi posamezni odškodninski zahtevki delavcev, ki se jim je zdravje poslabšalo zaradi izpostavljenosti nevarnim snovem pri delu, lahko dosežejo več sto tisoč eurov.

Z naložbami v varnost in zdravje pri delu se podjetja izognejo tem stroškom in si zagotovijo tudi naslednje koristi:

  • višje ravni produktivnosti in motiviranosti pri delavcih;
  • zmanjšanje odsotnosti z delovnega mesta in stroškov, povezanih z boleznimi delavcev;
  • manjšo fluktuacijo zaposlenih.

S temi pa podjetje postane bolj konkurenčno in uspešno – kar je cilj vsakega podjetja.