Gradivo za kampanjo


Ali smo vas navdihnili? Želite glasno in jasno širiti sporočilo? Ali pa samo iščete več informacij? Tukaj boste našli vse potrebno, da boste lahko pomembno prispevali h kampanji Zdravo delovno okolje. Na voljo so najrazličnejši viri, vključno z vodnikom po kampanji, promocijskim letakom in plakatom, letakom o priznanjih za dobro prakso Zdravo delovno okolje, zbirko orodij za vodenje kampanje ter drugimi večpredstavnostnimi viri, povezanimi s tematiko kampanje.

Razpoložljivo gradivo za kampanjo (7)

Sporočilo za javnost – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

V tem sporočilu za javnost so zbrana bistvena dejstva in podatki o kampanji za zdravo delovno okolje za obdobje 2023–2025 . Povzeti so tudi politični okvir EU, ključni datumi in mejniki kampanje, hkrati pa so podrobno navedena prednostna področja in zakonodaja, povezana z digitalizacijo. To gradivo služi kot celovita...

Vodnik po kampanji – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

V tem vodniku po kampanji Zdravo delovno okolje 2023–2025 boste našli vse, kar morate vedeti o sodelovanju v kampanji, vključno s pomembnimi datumi in povezavami do uporabnih virov. Obravnavanih je pet prednostnih področij: delo prek digitalnih platform, nalog, in hibridno delo, upravljanje...

Predstavitev v Power Pointu – Varno in zdravo delo v digitalni dobi

Želite kampanjo jasno in preprosto predstaviti sodelavcem, strankam ali kontaktnim osebam? Rešitev je na dlani. Ti diapozitivi povzemajo glavne točke, predstavijo dejstva in številke, prednostna področja, zakonodajo in načela preprečevanja tveganj ter obravnavajo priložnosti in tveganja digitalizacije. Predstavitev vsebuje...