Evropski teden varnosti in zdravja pri delu


Kaj je to?

Evropski teden varnosti in zdravja pri delu, ki poteka vsako leto oktobra (43. koledarski teden), je vrhunec vsake kampanje Zdravo delovno okolje. Z več sto dogodki ozaveščanja, ki potekajo v Evropski uniji in drugod po svetu, ter dodatnimi pobudami za medijsko poročanje je to odlična priložnost, da se vključite v kampanjo.

Posebna predvajanja filmov, dogodki na družbenih omrežjih, konference, razstave, natečaji in usposabljanja so samo nekatere od dejavnosti, s katerimi obeležujemo evropski teden. Če se želite vključiti v dejavnost ozaveščanja ali želite začeti izvajati dolgoročnejši projekt s področja varnosti in zdravja pri delu ter ga povezati s kampanjo Zdravo delovno okolje, je lahko evropski teden odlična priložnost, da svojemu dogodku namenite pozornost, ki si jo zasluži.

Cilj vsakega evropskega tedna, ki ga organizirajo EU-OSHA in njeni partnerji, je v središče pozornosti postaviti osrednjo tematiko kampanje in ozaveščati o pomenu dejavnega in sodelovalnega upravljanja varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Več informacij o dogajanju v vaši okolici med naslednjim evropskim tednom lahko dobite pri svoji nacionalni informacijski točki EU-OSHA, ki vam morda lahko tudi pomaga organizirati dogodek.