2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta


Partnerji

Oglejte si uradne partnerje kampanje in medijske partnerje, ki sodelujejo v tej kampanji.

Uradni partnerji kampanje

Podjetja in združenja iz zasebnega in javnega sektorja so združila moči z nami v kampanjah za zdravo delovno okolje. Partnerji kampanje pomagajo pri obveščanju o pomenu varnosti in zdravja pri delu z različnimi dejavnostmi, vključno s konferencami, seminarji in usposabljanji. Sodelovanje z velikimi organizacijami je lahko še zlasti učinkovito, saj to pomeni, da naša sporočila dosežejo mala in srednja podjetja po dobavnih verigah, ki jih imajo take organizacije.
Prikaži celoten seznam

Medijski partnerji

Naši medijski partnerji sodelujejo z nami, da bi ozaveščali o temah kampanje, pri čemer uporabljajo različne poti za oglaševanje in promocijo kampanje. Sestavljajo posebno skupino novinarjev in urednikov iz evropskih, nacionalnih in regionalnih medijev, ki jih zanima promocija varnosti in zdravja pri delu.
Prikaži celoten seznam

Informacijske točke

Informacijske točke, ki so v več kot 30 državah, usklajujejo in razširjajo informacije agencije v svojih državah ter zagotavljajo povratne informacije in priporočila. Navadno gre za vodilne organizacije s področja varnosti in zdravja pri delu (VZD) v teh državah, ki delujejo kot uradni predstavniki agencije na nacionalni ravni. Prispevajo k razvoju informacijskih storitev in dejavnosti kampanje agencije EU-OSHA. Informacijske točke niso bile ustanovljene le v državah članicah EU, temveč tudi v državah Evropskega združenja za prosto trgovino (EFTA), državah kandidatkah in potencialnih državah kandidatkah.
Kontaktni podatki

Evropska podjetniška mreža

Evropsko podjetniško mrežo vodi Evropska komisija in je ključni instrument strategije EU za spodbujanje rasti in delovnih mest. Povezuje skoraj 600 organizacij iz 50 držav, ki podpirajo poslovanje, in tako pomaga malim podjetjem, da izkoristijo edinstveno poslovno priložnost na enotnem trgu EU.

Kampanja Zdravo delovno okolje je pomembno področje, na katerem agencija in podjetniška mreža sodelujeta. Pri promociji dejavno sodelujejo ambasadorji evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu.
Kontaktni podatki