2020–2022: Naredimo breme lažje za zdrava delovna mesta


Povzetek kampanje

Kampanja je ozaveščala o kostno-mišičnih obolenjih, povezanih z delom, in potrebi po njihovem obvladovanju ter spodbujanju kulture preprečevanja tveganj.

Kampanja je temeljila na osmih prednostnih področjih, od katerih je vsako zajemalo posebno temo, povezano s kostno-mišičnimi obolenji: preprečevanje, dejstva in številke, kronične bolezni, sedeče delo, raznolikost delavcev, prihodnje generacije, psihosocialna tveganja in .

Nacionalne informacijske točke EU-OSHA, uradni partnerji kampanje, mreža EEN in odbor SLIC so bili ključni spodbujevalci, ki so organizirali dobro obiskane dogodke in dejavnosti ter razširjali publikacije in gradivo kampanje v vseh 27 državah članicah EU in drugod.

Med vrhunci kampanje so bili letni evropski tedni varnosti in zdravja pri delu, 15. natečaj za priznanja za dobro prakso, dogodki za izmenjavo dobrih praks na nacionalni ravni in ravni EU ter na koncu srečanje na vrhu za zdravo delovno okolje.

Videoposnetek kampanje za obdobje 2020–2022 – kostno-mišična obolenja