Izmenjava dobre prakse


gpeUradna izmenjava primerov dobre prakse partnerjev kampanje je pobuda, ki je nastala od spodaj navzgor na podlagi želje partnerjev kampanje po tesnejšem sodelovanju pri doseganju višje ravni varnosti in zdravja v svojih delovnih organizacijah. Pobuda se je začela leta 2012 in od takrat dosega uspeh za uspehom.

EU-OSHA z velikim veseljem podpira to pobudo, saj bi z njo lahko kampanje Zdravo delovno okolje postale dolgoročno trajnostne in bi lahko z njimi dosegli dejanske spremembe na delovnih mestih. Zato je leta 2012 pomagala vzpostaviti posebno usmerjevalno skupino, ki se sestaja vsaj dvakrat letno.

EU-OSHA in uradni partnerji kampanje od leta 2013 organizirajo vsako drugo leto dogodek, namenjen izmenjavi dobre prakse v okviru kampanje Zdravo delovno okolje in slovesnost, na kateri izmenjajo izkušnje s področja varnosti in zdravja pri delu ter razpravljajo o ključnih kazalnikih uspešnosti, s katerimi se lahko spodbuja dobra praksa na tem področju. Poleg tega vsako leto nekaj še posebno zavzetih partnerjev kampanje gosti dogodke izmenjave dobre prakse v svojih prostorih, kamor povabijo druge partnerje kampanje, da predstavijo svoje izkušnje.

Zavzetost in predanost partnerjev kampanje, ki gostijo, organizirajo in obiskujejo dogodke po vsej Evropi, sta neverjetni. Na teh dogodkih se vedno razvije razprava, ki spodbuja k razmisleku, oblikujejo pa se tudi nove zamisli.