O témi kampanje


Kdo mora sodelovati pri promociji vzdržnega delovnega življenja?

Za učinkovito upravljanje varnosti in zdravja pri delu je potrebno sodelovanje vseh – delodajalcev, vodstva in delavcev. V zvezi z nevarnimi snovmi je to še posebno pomembno, saj z zapostavljanjem tveganj resno, neposredno vplivamo na zdravje delavcev in preživetje podjetja.

  • Delodajalci so pravno zavezani k izvajanju ocen tveganja, s katerimi prepoznajo vse morebitne nevarnosti, povezane z nevarnimi snovmi. Zagotoviti morajo, da se tveganja obvladujejo na podlagi hierarhije preventivnih ukrepov.
  • Vodstvo mora motivirati delavce, da sodelujejo. Zagotoviti mora, da imajo delavci na voljo redna usposabljanja in vire, ki so enostavni za uporabo.
  • Delavci morajo razumeti možna tveganja, biti dobro obveščeni glede morebitnih preventivnih ukrepov, se ne smejo bati izraziti svojih pomislekov in morajo dejavno sodelovati pri iskanju rešitev.

Ključno je vzpostaviti kulturo preprečevanja. Z odločnim vodenjem in zavezanostjo varnosti in zdravju pri delu lahko delodajalci in vodstvo vzpostavijo delovno okolje, v katerem se vsakogar spodbuja, naj varnost in zdravje jemlje resno ter sodeluje pri prepoznavanju tveganj in spopadanju z njimi.