Evropska podjetniška mreža


 

Evropsko podjetniško mrežo (Enterprise Europe Network) vodi Evropska komisija in je ključni instrument strategije EU za spodbujanje rasti in delovnih mest. Povezuje skoraj 600 organizacij iz 50 držav, ki podpirajo poslovanje majhnih podjetij in jim pomagajo, da izkoristijo edinstveno poslovno priložnost na enotnem trgu EU.

Evropska podjetniška mreža sodeluje z EU-OSHA pri ozaveščanju mikro, majhnih in srednje velikih podjetij o varnosti in zdravju pri delu od leta 2009. Za izvajanje te naloge na nacionalni ravni imenuje ambasadorje za varnost in zdravje pri delu.

Kampanja Zdravo delovno okolje je pomembno področje, na katerem agencija in podjetniška mreža sodelujeta. V promocijo tega sodelovanja so dejavno vključeni ambasadorji Evropske podjetniške mreže za varnost in zdravje pri delu.

AT
BA
BG
CY
DE
EE
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IT
LT
LU
LV
ME
MK
MT
NL
NO
PL
PT
RO
RS
SE
SI
SK
TR