O témi kampanje


Zakaj je zdravo staranje na delovnem mestu tako pomembno?

odpravljanjem ovir za trajnostno delovno življenje je mogoče delavcem in delodajalcem zagotoviti pomembne koristi. Z upoštevanjem dobrih praks na področju upravljanja varnosti in zdravja pri delu je mogoče izboljšati zdravje celotnega aktivnega prebivalstva, od novincev na trgu dela do tistih, ki se približujejo upokojitvi.

Ena četrtina delavcev meni, da delo vpliva na njihovo zdravje in da enakega dela ne bodo sposobni opravljati, ko bodo stari 60 let. Vendar je tveganja za varnost in zdravje pri delu mogoče obvladovati, s čimer se zagotovi varnejše, bolj zdravo in pravičnejše delovno okolje za vse.

Ne nazadnje, izzivi, povezani z demografskimi spremembami, lahko podjetjem in organizacijam povzročijo težave, kot so splošno pomanjkanje delovne sile, pomanjkanje kvalificiranih delavcev ter skrbi v zvezi s produktivnostjo in odsotnostjo z dela. Če bodo delodajalci izpolnjevali zakonske obveznosti in spodbujali varne delovne prakse za vse generacije, pa se bo verjetno zmanjšala fluktuacija zaposlenih in povečala produktivnost.