O témi kampanje


Prednostna področja

Vsako prednostno področje kampanje zajema posebno temo, povezano z digitalizacijo v delovnem okolju. Spremlja ga širok nabor gradiva, vključno s poročili, informativnimi bilteni, infografikami in študijami primerov.

In the spotlight

Delavcem ponuja priložnosti, če se izzivi rešujejo s spodbujanjem algoritemske preglednosti, pravilnega obravnavanja in razvrščanja delavcev ter posvetovanja z njimi.

Začetek:

Robotics and AI.png

Ljudje bi morali imeti nadzor povsod tam, kjer se uporabljajo na umetni inteligenci temelječi sistemi za avtomatizacijo nalog, sodelovalni roboti in sorodne tehnologije.

Avtomatizacija nalog

Začetek:

Remote and virtual work.png

Jasna politika, ocena tveganja in preventivni ukrepi lahko ustvarijo varno in zdravo delovno okolje zunaj poslovnih prostorov delodajalca.

Delo na daljavo in hibridno delo

Začetek:

AI and worker management #1.png

Podpiranje v človeka usmerjenega, preglednega, zdravega in varnega pristopa, ki temelji na sodelovanju, posvetovanju in zaupanju delavcev.

Vodenje delavcev s pomočjo umetne inteligence

Začetek:

Smart digital systems.png

Izboljšujejo varnost in zdravje pri delu, če se upravljajo na pregleden, zaupanja vreden, spodbujajoč in razumljiv način.

Pametni digitalni sistemi