O témi kampanje


Prednostna področja

Vsako prednostno področje kampanje zajema posebno temo, povezano z digitalizacijo v delovnem okolju. Spremlja ga širok nabor gradiva, vključno s poročili, informativnimi bilteni, infografikami in študijami primerov.

In the spotlight

Ljudje bi morali imeti nadzor povsod tam, kjer se uporabljajo na umetni inteligenci temelječi sistemi za avtomatizacijo nalog, sodelovalni roboti in sorodne tehnologije.

Začetek:

Remote and virtual work.png

Jasna politika, ocena tveganja in preventivni ukrepi lahko ustvarijo varno in zdravo delovno okolje zunaj poslovnih prostorov delodajalca.

Delo na daljavo in hibridno delo

Začetek:

AI and worker management #1.png

Podpiranje v človeka usmerjenega, preglednega, zdravega in varnega pristopa, ki temelji na sodelovanju, posvetovanju in zaupanju delavcev.

Vodenje delavcev s pomočjo umetne inteligence

Začetek:

Smart digital systems.png

Izboljšujejo varnost in zdravje pri delu, če se upravljajo na pregleden, zaupanja vreden, spodbujajoč in razumljiv način.

Pametni digitalni sistemi