Zakonodaja


Tveganja, ki izhajajo iz digitalizacije v delovnem okolju, spadajo na področje uporabe okvirne direktive o varnosti in zdravju pri delu. Cilj je zaščititi ljudi pred tveganji, povezanimi z delom, in določiti odgovornost delodajalca za zagotavljanje varnosti in zdravja na delovnem mestu.

Nekatera tveganja so obravnavana tudi v naslednjih posebnih direktivah:

EU je na področju umetne inteligence predlagala in uvedla več naslednjih zakonodajnih in nezakonodajnih pobud: